Bull`s Eye. The power of focus - Brian Tracy

bull`s eye - brian tracy

Moja ocena

2/5

Moja opinia

Briana Tracy`ego  nie trzeba przedstawiać nikomu. Jeden z najbardziej płodnych autorów w kontekście organizacji czasu, osiągania celów, produktywności. Nie zawsze zgadzam się z jego ideami, bo Brian Tracy w swoich książkach lubi patrzeć na rzeczy i życie zerojedynkowo. W Bull`s Eye też taka tendencja się pojawia. Autor mówi o osiąganiu sukcesu w kontekście materialnym, statusowym. Przedstawia też konkretną ścieżkę planowania i osiągania celów jako uniwersalną. Nie da się jej zastosować w przypadku każdej osoby. Mamy inne warunki, możliwości, inny zasób czasu i pieniędzy, żyjemy w innych kulturach. To postrzeganie osiągania celów przez pryzmat jednej osoby najbardziej mi się w tej książce nie podoba. To powoduje, że cały proces opisany przez Tracy`ego jest do mocnej “edycji” na potrzeby indywidualnego przypadku. To co w książce mi się zdecydowanie podoba to podkreślanie istoty 3 atrybutów: jasności, skupienia i koncentracji.

Ulubione cytaty z książki

Of all the things you can do, the quality of your thinking has the greatest consequences of all. The quality of your thinking determines the quality of your choices and decisions. Your choices and decisions determine the actions you take. And the actions you take determine the quality and quantity of your results

If I could only do one thing all day long, what would be the most valuable task I could do in my work?

Do something every day that moves you towards your most important goal. No matter the goal, you will eventually hit the goal because you develop what is called the Momentum Principle of Success.

Every minute spent planning saves ten minutes in execution.

(Visited 29 times, 1 visits today)