Polityka prywatności i Cookies

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających moją stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pozwala mi na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na mojej stronie.

B. Zakres zbierania danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wypełniania formularzy na stronie paulinamaciboch.pl oraz w subdomenach tej strony internetowej.
 4. informacje, takie jak imię oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji moich e-maili lub dostępu do bezpłatnych treści;
 5. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na mojej stronie internetowej;
 6. informacje, które są generowane podczas korzystania z mojej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 7. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem mojej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 8. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz (np. za pomocą ankiet).

Zanim ujawnisz mi dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

C. Cele zbierania danych osobowych

Dane osobowe przesłane do mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej oraz ankiet będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Mogę wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania moją stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania mojej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na mojej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem mojej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem mojej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania mojego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz mnie w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących mojej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które moim zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz mnie o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o moich użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z moją witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa mojej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.

Nie będę przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Mogę ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim moim współpracownikom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”.

Mogę ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. wszelkim osobom, które wedle mojej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” nie będę udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmę zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na moich bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem mojej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do mojej strony internetowej; nie poproszę Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na mojej stronie internetowej).

F. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane.

Mogę na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować mnie, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

G. Ciasteczka

Moja strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

 1. Nazwy plików cookie, których używam na mojej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używam Google Analytics i Adwords na mojej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik  odwiedza witrynę, umożliwić korzystanie z koszyka na stronie, administrować stroną internetową, kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników;
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

H. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Paulina Maciboch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wonder Projects Paulina Maciboch z siedzibą we Wrocławiu (52-311), przy ul. Jutrzenki 68b/11, NIP: 7532453220, nr. tel. 665-849-073. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email [email protected].

I. Podstawa prawna zbierania danych osobowych

 1. W przypadku składania zamówienia na stronie internetowej – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. W przypadku subskrypcji newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Shopping Cart